Rok Artura Rubinsteina

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogosił rok 2007 Rokiem Artura Rubinsteina, na wniosek Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina. Wcześniej, Sejm uhonorował także tym zaszczytem i ogłosił rok 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego i Karola Szymanowskiego.
W Roku Rubinsteina fundacja zorganizowała wiele koncertów, recitali, sesję popularnonaukową, wydała książkę o Arturze Rubinsteinie (z referatami z sesji), kilka plakatów, wiele zaproszeń i druków ulotnych.
Plakat ogólny Roku Artura Rubinsteina (złoty) zaprojektował Tadeusz Piechura, pozostałe Wojciech Grochowalski. Z okazji rubinsteinowskich wydarzeń ukazało się wiele artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych. Gościem honorowym koncertów zamykających muzycznie Rok Rubinsteina (Korsantia w Łodzi i Zhdanov w Warszawie) była Ewa Rubinstein.

Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi ogłosiła w 2007 r. dwa konkursy dla studentów:
– wyższych szkół plastycznych (na grafikę o tematyce "Artur Rubinstein")
– wyższych szkół filmowych, telewizyjnych, teatralnych, aktorskich na etiudę filmową o Arturze Rubinsteinie.
Regulaminy konkursów rozesłano do szkół/akademii/uczelni, są one także do pobrania w biurze zarządu fundacji, mieszczącym się przy ul. Piotrkowskiej 112 w Łodzi


Konkurs na grafikę rozstrzygnięto w grudniu 2007 r. Wyniki konkursu na grafikę:
Jury nie przyznało I nagrody. Dwie drugie nagrody po 1.500 zł każda otrzymali studenci ASP w Łodzi, Agata Dondzik i Tomasz Jaskuła.
Nagrodę III w wysokości 1.000 zł otrzymał Tomasz Jaskuła.
Konkurs na etiudę filmową o tematyce "Inspiracje życiem Artura Rubinsteina", z planowanym rozstrzygnięciem 9 października 2008 r. został odwołany z powodu braku pieniędzy... Prawdopodobnie do tego konkursu fundacja wróci przy następnej edycji festiwalu.

Regulamin konkursu był do otrzymania w siedzibie fundacji ul. Piotrkowska 112 w Łodzi, tel. 0-42/632 79 39.